Прием в Средно училище "Христо Ботев" с. Долни Цибър

Уважаеми родители и ученици,

Тук можете да откриете актуална информация, свързана с приема в нашето училище!

 

ПРИЕМ В I. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в първи клас за учебната 2022/2023 година. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 8:00 до 16:00 ч.

 

ПРИЕМ В V. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в пети клас за учебната 2022/2023 година. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.