Прием в Средно училище "Христо Ботев" с. Долни Цибър

Уважаеми родители и ученици,

Тук можете да откриете актуална информация, свързана с приема в нашето училище!

 

ПРИЕМ В I. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Съобщаваме, че в паралелката за учебната 2022/2023 година има 3 свободни места. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.

 

ПРИЕМ В V. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че e издадена заповед на директора за определяне реда, начина, срокове и комисии, относно план-приема в пети клас за учебната 2022/2023 година. 

Съобщаваме, че в паралелката за учебната 2022/2023 година има 8 свободни места. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.

 

ПРИЕМ В VIII. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че в паралелката по Държавен план-прием по професия "Продавач-консултант" за учебната 2022/2023 година има 10 свободни места. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.

 

ПРИЕМ В ХI. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Администрацията на Средно училище "Христо Ботев" съобщава, че в паралелката по Допълнителен държавен план-прием по професия "Хлебар-сладкар" за учебната 2022/2023 година има 14 свободни места. Документи се подават всеки работен ден в администрацията на училището с работно време от 08:00 до 16:00 ч.