Предстоящи обучения за педагогически специалисти

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Тема на обучението: “Училище в облака: АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ” 

Място на провеждане: уебинар

Период на провеждане: 04-06 юли 2022 г.

Начален и краен час: 15:00 - 18:00 часа

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение, гр. София

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2

 

Тема на обучението:  GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR, НИВО 1

Място на провеждане: уебинар

Период на провеждане: 07 юли 2022 г.

Начален и краен час: 18:00 - 19:00 часа

Наименование на обучителната организация: Център за творческо обучение, гр. София

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 7