Обществен съвет

Обща информация

Поименен състав на Обществения съвет при Обединено училище "Христо Ботев":

г-жа Любка Евлогиева Димитрова - председател на Обществения съвет

г-жа Десислава Робертинова Димитрова - заместник-председател на Обществения съвет

г-жа Надя Георгиева Димитрова - секретар на Оществения съвет

и членове:

г-н Румен Ваньов Шанков - член

г-н Камен Шанков Димитров - член, представител на финансиращия орган

г-н Славчо Асенов Найденов - член, представител на работодателска организация

г-н Кирил Славчев Асенов - резервен член, представител на роботодателска организация