Специалност: "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", професия: "Работник в заведенията за хранене и развлечения"

Специалност: "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", професия: "Работник в заведенията за хранене и развлечения"

Специалност: "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", професия: "Работник в заведенията за хранене и развлечения"