Специалност: "Хранително-вкусова промишленост", професия: "Работник в хранително-вкусовата промишленост"

Специалност: "Хранително-вкусова промишленост", професия: "Работник в хранително-вкусовата промишленост"

Специалност: "Хранително-вкусова промишленост", професия: "Работник в хранително-вкусовата промишленост"